06 430 167 66

Wie is José Kuipers?

Wie is José Kuipers?

Mijn jarenlange ervaring als verpleegkundige, opleider en manager binnen de dementiezorg maken dat ik de taal van deze verschillende functies spreek.
Ik beleefde er veel plezier aan om medewerkers en vrijwilligers zich meer bewust te laten worden van hun eigen krachten en hen hierin te laten groeien. Het welzijn van de cliënt en samenwerking met de familie/mantelzorgers stond hierin centraal. Met dezelfde passie zet ik mij als zelfstandig ondernemer verder in voor het welzijn van de mens die meer ondersteuning nodig heeft.

Visie

Iedereen kan een waardevolle betekenis hebben voor een ander, ongeacht wie of wat je bent, ongeacht een ziekte of beperking. Het is mijn visie om mensen op een respectvolle manier met elkaar te verbinden. We hebben allemaal eigen sterke krachten die je positief kunt inzetten in deze verbinding met een ander. Hierdoor worden juist de kleine dingen waardevol. Door deze visie en gedachten te delen met anderen zullen we samen deze meerwaarde ontdekken. Hierbij ga ik ervan uit dat kaders ruim zijn. Creativiteit en out-of-the-box denken en handelen behoren daarbij tot mijn onderscheidende talenten. Het citaat van Jules Deelder: “Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten” is mijn leidraad waaraan ik mijn eigen Twentse nuchterheid toevoeg.

Wat doe ik?

De combinatie van mijn talenten zet ik graag in bij het verzorgen van (in-company) trainingen en workshops voor teams, vrijwilligers en familieleden op het gebied van samenwerken en onderlinge verbindingen.
Tevens ben ik inzetbaar als projectbegeleider in cultuurveranderingstrajecten gericht op het welzijn en geluk van de mens en daarnaast op het snijvlak formele- en informele zorg. Mijn speciale aandacht gaan uit naar de omslag naar belevingsgerichte zorg en/of kleinschalig wonen en werken, met name in de dementiezorg. Hierbij hecht ik grote waarde aan samenwerking met familie en vrijwilligers, zij zijn evenzo betrokken bij de zorg en het welzijn van cliënten. Dit doe ik op een doelgerichte, praktische en creatieve wijze, met als einddoel het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en welzijn.