06 430 167 66

Trainingen

Trainingen

Als trainer-docent bied ik met passie trainingen en workshops gericht op het welzijn van de mens en tevens op het snijvlak formele- en informele zorg. Deze trainingen worden als aparte training aangeboden, maar kunnen tevens onderdeel zijn van een veranderingstraject. Daarnaast bied ik workshops voor een korte kennismaking met het onderwerp.

Kenmerken van de trainingen

De trainingen bied ik aan op een praktijkgerichte, praktische en zeer interactieve wijze, met de mogelijkheid om alle betrokkenen (medewerkers, vrijwilligers en familie) gezamenlijk te trainen. Juist het effect van een gezamenlijke training biedt een krachtig resultaat. Werken en leren zijn naar mijn idee onlosmakelijk met elkaar verbonden. Trainen in de eigen werksituatie is bedoeld als een gerichte interventie om effecten te creëren op de eigen werkplek en in de organisatie. Om de resultaten goed te kunnen implementeren bied ik tevens projectbegeleiding.

Werkwijze

Voor een optimaal effect van een training is een goede samenwerking met de organisatie essentieel. Om dit te bereiken hanteer ik de volgende werkwijze:
Na een grondige analyse van uw vraag, het instapniveau van de betrokken deelnemers, het gewenste effect van de training en de randvoorwaarden, ontstaat een voorstel op maat met een plan van aanpak.
Ik vraag om betrokkenheid van de organisatie bij het trainingstraject zodat het getrainde toegepast kan worden in de praktijk en de vragen die hieruit ontstaan behandeld kunnen worden.
Ik combineer diverse werkvormen die aansluiten op de leerstijlen van de deelnemers. Tevens combineer ik verschillende team- en communicatiemodellen zoals Belbin en Leary. Afhankelijk van het onderwerp wordt een trainingsacteur ingezet.

Er zijn tussentijdse contactmomenten tussen uw organisatie en mij om op een flexibele manier uw doelstelling te behalen.
Tenslotte houd ik een evaluatie zowel met de deelnemers als met u als opdrachtgever.

Onderwerpen van de trainingen

Onderwerpen van trainingen en/of workshops hebben betrekking op de onderlinge verbindingen en samenwerking:

  • Omgaan met gedragsproblemen van mensen met dementie (E-Learning i.s.m. de Schrijverij)
  • Belevingsgerichte zorg voor mensen met dementie (E-Learning i.s.m. de Schrijverij).
  • Omgaan met verlies en rouw voor professionals (i.s.m. MonPlus).
  • Cultuuromslag binnen een organisatie of afdeling.
  • De onderlinge verbindingen en samenwerking in teams.
  • De onderlinge verbindingen tussen familie, vrijwilligers en beroepskrachten.