06 430 167 66

Projectbegeleiding

Projectbegeleiding

Als projectbegeleider bied ik een frisse kijk om helder te krijgen wat de huidige situatie is om van daaruit de gewenste beweging in gang te zetten. Daarbij ben ik gespecialiseerd in cultuurveranderingstrajecten, specifiek in de omslag naar belevingsgerichte zorg en/of kleinschalig wonen en werken in de dementiezorg.
Mijn kracht ligt in het stimuleren en motiveren van medewerkers en vrijwilligers gebruik te maken van hun eigen krachten. Door de bewustwording van het eigen gedrag en de eigen krachten ontstaat er een positieve energie. Daarnaast hecht ik grote waarde aan multidisciplinaire samenwerking met het team, familie en vrijwilligers. Zij zijn immers evenzo betrokken bij de zorg en het welzijn van cliënten. Hierdoor ontstaat de basis voor duurzame groei in veranderingsprocessen.

Werkwijze

Als externe kracht denk ik graag met u mee over de juiste oplossing voor uw vraag. Mijn aanpak is gericht op het creëren van kansen voor de cliënten, de organisatie en de medewerkers, familie en vrijwilligers. Veranderen moet zinvol zijn voor de langere termijn, met daarbij korte termijn successen voor zichtbaar resultaat. Vanuit mijn ervaring spreek ik de taal van beleidsmakers, uitvoerende medewerkers en familieleden. Doordat ik minder emotioneel betrokken ben met de organisatie of afdeling, kijk ik naar de situatie met een giraffeblik die nodig is om medewerkers zorgvuldig te betrekken bij het ontwikkelen en borgen van veranderingen. Uw vraag is mijn uitgangspunt. U mag van mij verwachten dat ik op een open, eerlijke en professionele wijze een toegevoegde waarde lever aan uw organisatieresultaat. Daar waar nodig verzorg ik trainingen ter ondersteuning van het project. Eén van mijn kernwaarden hierbij is dat ik zeer praktijkgericht werk. In plaats van ‘ja, maar…’ ga ik uit van ‘ja, tenzij…’