06 430 167 66

Home

slider

Iedereen kan een waardevolle betekenis hebben voor een ander, ongeacht wie of wat je bent, ongeacht een ziekte of beperking. Het is mijn visie om mensen op een respectvolle manier met elkaar te verbinden.

Mijn jarenlange ervaring als verpleegkundige, opleider en manager in de dementiezorg maken dat ik de taal van deze verschillende functies spreek. Deze ervaring zet ik graag in bij het verzorgen van (in-company) trainingen en workshops voor teams, vrijwilligers en familieleden op het gebied van samenwerken en onderlinge verbindingen. Tevens ben ik inzetbaar als projectbegeleider in cultuurveranderingstrajecten gericht op het welzijn en geluk van de mens en daarnaast op het snijvlak formele- en informele zorg. Het welzijn van de cliënt en samenwerking met de familie/mantelzorgers staat hierin centraal.

Het citaat van Jules Deelder: “Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten” is mijn leidraad waaraan ik mijn eigen Twentse nuchterheid toevoeg.